REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. Orląt Lwowskich

93-535 Łódź

ul. Wiosenna 1

tel. 42 684-19-76

e-mail: kontakt@sp7.elodz.edu.plW roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich planuje utworzenie trzech klas pierwszych w tym klasę pierwszą sportową.

KLASA I sportowa - Zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z podstawą programową MEN. Propagowanie zdrowego stylu życia będzie ważnym elementem pracy wychowawczej, a różne jej formy sprzyjać będą kształtowaniu postaw prozdrowotnych. Dodatkowo zajęcia z gimnastyki sportowej żeńskiej i męskiej według programów klasyfikacyjnych  zatwierdzonch przez Poslki Zwiążek Gimnastyczny.               Zalogowanie do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu:  

                                              lodz.elemento.pl

 

Terminarz naboru:  

04.05.2020 r. – 29.05.2020 r. do godz. 15.00 – składanie wydrukowanych z systemu: zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.05.2020 r. - 21.05.2020 r do godz. 15.00 - składanie wydrukowanych z systemu wniosków o przyjęcie kandydat6w do oddzia16w sportowych. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. *

22.05 (piątek) i 23.05.2020 r (poniedziałek) - udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły (godziny ustalane telefonicznie).

26.05.2020 r. do godz. 12.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

01.06.2020 r. – 02.06.2020 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
09.06.2020 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


10.06.2020 r. – 16.06.2020 r
do godz. 15.00 - składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia. 


17.06.2020 r. do godz. 12.00
 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą tel. 42 684-19-76 lub 660-817-729

* Bez wzgledu na to, czy oddzialy sportowe tworzone są w szkolach obwodowych, czy pozaobwodowych, nabór do nich odbywa siy według tych samych zasad, co oznacza, iz kandydaci do tych klas skladają tylko i wyłącznie wnioski.

Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności:

-  składania wydrukowanych z systemu: zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkol podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych szkol podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

-  składania do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne lub szkoły integracyjnej podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

Wzory dokumentów do pobrania do pobrania na stronie

http://www.sp7.edu.lodz.pl/g1a.htm#nabor

 
                                                  NOWY SEZON 2017/2018
                        DLA GRUPY GIMNASTYKI PODSTAWOWEJ ROZPOCZĘTY

                
 Zakończenie zajęć grupy naborowej...

13 czerwca odbyły sie ostatnie zajęcia grupy naborowej. Dziewczynki i chłopcy ciężko pracowli przez cały rok aby zakwalifikować się do klasy I sportowej, która funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.


Życzymy dzieciom spokojnych, ciepłych, bezpiecznych wakacji oraz szybkiego powrotu na salę i.... do szkoły.!!!

Zarząd Ucznowskiego Klubu Sportowego "SP7"

 

 

Zakończono testy grupy naborowej...

W styczniu zakończył się nabór do klasy I sportowej ( rok szkolny 2013/2014) o profilu gimnastyka sportowa. Dziewczęta i chłopcy, którzy przeszli pozytywnie testy będą uczestniczyć w dalszym szkoleniu gimnastycznym.

W przypadku rezygnacji dziecka zakwalifikowanego do klasy I sportowej miejsce zajmuje osoba z rezerwy, dlatego rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie dziecka w klasie I sportowej.

Lista dziewcząt:

1. Zubrzycka Marta

2. Graczyk Gabriela

3. Skowrońska Natalia

4. Grzybowska Hanna

5. Kowalska Marysia

6. Kormoniak Oliwia

7. Ostrowska Aleksandra

8. Czekalska Liliana

9. Zubrzycka Natalia

10. Kawa Amelia

11. Skubała Gabrysia

12. Puzdel Amelia

Rezerwa

1. Linke Oliwia

2. Mikuła Wiktoria

 

Lista chłopców:

1. Borowski Jan

2. Dałek Szymon

3. Rembowski Marcel

4. Wawrzyniak Konrad

5. Kostrzewski Bartek

6. Kustrzycki Nikolas

7. Maciejewski Miłosz

8. Zwoliński Szymon

9. Justyński Jakub

10. Koroch Krystian

11. Smus Michał

12. Gostyński Paweł

Rezerwa

1. Marzec Bartosz

2. Mozga Andrzej

 

 

Wyniki sprawdzianu dziewczynek z grupy naborowej do klasy I sportowej 

(w roku szkolnym 2013/2014)

 

 xxxxx

 

KOCHANY RODZICU

Pomóż odnieść sukces swojemu dziecku !!!

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi 

wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „SP7”

 PROWADZI NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ 

O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 Zajęcia odbywają się na sali  MOSiR-u przy ul. Karpackiej 61

wtorek   i   czwartek  o   godzina    16.30

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZEŚCIOLATKI

 Sport daje młodzieży możliwość fizycznego i psychicznego rozwoju, zagospodarowania czasu wolnego, wyrabia cechy wolicjonalne, dyscyplinę i obowiązkowość. Zasługuje na wsparcie poprzez kształtowanie niezbędnych cech w dorosłym życiu każdego człowie

  •     Nasze zajęcia to antidotum na różnego rodzaju patologie społeczne tj. narkomania, alkoholizm i przestępczość wśród dzieci i młodzieży
  •   Nasze zajęcia kształtują charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka,

Nasze zajęcia prowadzą do zapobiegania wad postawy i poprawiają sprawność fizyczną dzieci, są szansą rozwoju dla waszego syna / córki  oraz tworzą metodę na zdrowy, sportowy tryb życia.   

 ZAPEWNIAMY:

  • prowadzenie zajęć przez kwalifikowanych trenerów gimnastyki,
  • zajęcia prowadzone na specjalistycznej sali do uprawiania gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn,
  • naukę podstawowych elementów gimnastyki,
  • dzieciom z uzdolnieniami sportowymi dajemy możliwość rozszerzenia oferty szkoleniowej poprzez udział w zajęciach klubowych.

 

Adres siedziby Klubu:

Szkoła Podstawowa nr 7 

im. Orląt Lwowskich

95-535 Łódź

ul. Wiosenna 1

tel.   042-684-19-76

 

www.ukssp7lodz.pl

sp7@vp.pl

 

 


Nasza Szkoła... 
Kalendarium...
Nasi Sponsorzy...mini galeria


 
Copyright (c)2012 Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź
środa, 25 Maj 2022r.        Użytkownicy Online: 1