Historia
   Historia rozwoju Gimnastyki Sportowej, jej uprawiania i kultywowania pięknych wzorców na ziemi łódzkiej sięga początku XX wieku. 20 grudnia 1905 roku zostało zawiązane TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" jako Gniazdo - Macierz dla Łodzi i okręgu łódzkiego (trzecie w byłym Królestwie Polskim). Działalność organizacji zostaje zawieszona po wybuchu II Wojny Światowej.

W powojennej historii Łodzi istniało kilka klubów sportowych mających sekcje gimnastyczne między innymi: Kolejarz, Metalowiec, MKS Bałuty, MKS Czarni, MKS Polesie, Ogniwo, Resursa, SZS, Tramwajarz, Włókniarz, Zryw, WIMA, W.W.J.
W 1950 roku w Łódzkim Klubie Sportowym , po połączeniu kilku klubów sportowych w jeden pod nazwą ŁKS - Włókniarz , powstaje sekcja gimnastyczna, która w 1976 roku zostaje rozwiązana a zawodnicy przechodzą do klubu K.S. "Tęcza" powstałego na bazie między wojennego fabrykanckiego klubu sportowego K.S. GEYER. 

Dziś te kluby już nie istnieją a wraz z nimi sekcje gimnastyczne. Na kanwie zdobytych doświadczeń przez te kluby w 2006 roku powstał w Łodzi UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SP-7", który został założony przez grupkę zapaleńców, którzy wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 7 postanowili utrzymać Łódź na mapie gimnastycznej Polski. 


Uczniowski Klub Sportowy „SP 7" wpisano do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Łodzi w dniu 10.03.2006 roku. UKS „SP 7" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Szkoły, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków gimnastyki sportowej. 
Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 7 mieszcząca się przy ulicy Wiosennej 1 w Łodzi. 
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą "Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty oraz własnym statucie.Po trzech latach działalności klubu ustąpił Zarząd w składzie: pan Jarosław Krajewski - PREZES, pan Andrzej Gawryluk - WICEPREZES, pani Agnieszka Rembowska - SEKRETARZ, pani Jolanta Andrzejewska - SKARBNIK i pan Tomasz Rembowski - CZŁONEK ZARZĄDU. 
Dzięki prężnej organizacji Zarządu pozycja klubu została wzmocniona. Rozwijano działalność szkoleniową, wzbogacano w sposób istotny bazę klubu, co wpłynęło na liczne sukcesy naszych zawodników.
W dniu 18 marca 2009 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE, na którym został wybrany nowy Zarząd w składzie: Agnieszka Rembowska, Joanna Cieślik, Andrzej Gawryluk, Tomasz Rembowski i Jacek Włuka.  

Nowy Zarząd będzie rozwijał współpracę ze Szkołą Podstawową nr 7 i kontynuował pracę swoich poprzedników dokładając starań, aby gimnastyka nie zginęła z mapy sportowej Łodzi.
Nasza Szkoła... 
Kalendarium...
Nasi Sponsorzy...mini galeria


 
Copyright (c)2012 Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź
Poniedziałek, 18 Marzec 2019r.        Użytkownicy Online: 1