REKRUTACJA 2018/2019

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

Od 01.03.2018 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, która będzie trwała do 28.03.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru uczniów do klas pierwszych znajdą Państwo tutaj.

 

Zalogowanie do systemu będzie możliwe po wpisaniu adresu:

lodz.elemento.pl

W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych w obwodzie Szkoły należy złożyć „Zgłoszenie”.

W przypadku dzieci zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem Szkoły oraz ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej należy wypełnić „Wniosek”.

     Zasady dotyczące rekrutacji uczniów do klas pierwszych, kryteriów oraz naboru uczniów do oddziału sportowego zawarte są w Statucie Szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i postępowania rekrutacyjnego dostępne są w sekretariacie Szkoły wraz z odpowiednimi drukami, które można także pobrać poniżej.

 

Terminarz naboru:

01.03.2018 r. – 28.03.2018 r. – składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie kryteriów;

01.03.2018 r. – 21.03.2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klasy sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie kryteriów.

22.03.2018 r. – 23.03.2018 r.  w godz. 16.00 –17.30 – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do klas sportowych odbywający się w hali MOSiR przy ul Karpackiej 61. 

22.03.2018 r. - próby sprawnościowe dziewcząt. 
23.03.2018 r. - próby sprawnościowe chłopców.

26.03.2018 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

04.04.2018 r. – 06.04.2018 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjna wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.04.2018 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17.04.2018 r. – 19.04.2018 r. do godz. 1500 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

23.04.2018 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Wzory dokumentów do pobrania

Oddziały ogólne

Oddział sportowy

                                                  NOWY SEZON 2017/2018
                        DLA GRUPY GIMNASTYKI PODSTAWOWEJ ROZPOCZĘTY

                
 Zakończenie zajęć grupy naborowej...

13 czerwca odbyły sie ostatnie zajęcia grupy naborowej. Dziewczynki i chłopcy ciężko pracowli przez cały rok aby zakwalifikować się do klasy I sportowej, która funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi.


Życzymy dzieciom spokojnych, ciepłych, bezpiecznych wakacji oraz szybkiego powrotu na salę i.... do szkoły.!!!

Zarząd Ucznowskiego Klubu Sportowego "SP7"

 

 

Zakończono testy grupy naborowej...

W styczniu zakończył się nabór do klasy I sportowej ( rok szkolny 2013/2014) o profilu gimnastyka sportowa. Dziewczęta i chłopcy, którzy przeszli pozytywnie testy będą uczestniczyć w dalszym szkoleniu gimnastycznym.

W przypadku rezygnacji dziecka zakwalifikowanego do klasy I sportowej miejsce zajmuje osoba z rezerwy, dlatego rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie dziecka w klasie I sportowej.

Lista dziewcząt:

1. Zubrzycka Marta

2. Graczyk Gabriela

3. Skowrońska Natalia

4. Grzybowska Hanna

5. Kowalska Marysia

6. Kormoniak Oliwia

7. Ostrowska Aleksandra

8. Czekalska Liliana

9. Zubrzycka Natalia

10. Kawa Amelia

11. Skubała Gabrysia

12. Puzdel Amelia

Rezerwa

1. Linke Oliwia

2. Mikuła Wiktoria

 

Lista chłopców:

1. Borowski Jan

2. Dałek Szymon

3. Rembowski Marcel

4. Wawrzyniak Konrad

5. Kostrzewski Bartek

6. Kustrzycki Nikolas

7. Maciejewski Miłosz

8. Zwoliński Szymon

9. Justyński Jakub

10. Koroch Krystian

11. Smus Michał

12. Gostyński Paweł

Rezerwa

1. Marzec Bartosz

2. Mozga Andrzej

 

 

Wyniki sprawdzianu dziewczynek z grupy naborowej do klasy I sportowej 

(w roku szkolnym 2013/2014)

 

 xxxxx

 

KOCHANY RODZICU

Pomóż odnieść sukces swojemu dziecku !!!

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi 

wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „SP7”

 PROWADZI NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ 

O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 Zajęcia odbywają się na sali  MOSiR-u przy ul. Karpackiej 61

wtorek   i   czwartek  o   godzina    16.30

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZEŚCIOLATKI

 Sport daje młodzieży możliwość fizycznego i psychicznego rozwoju, zagospodarowania czasu wolnego, wyrabia cechy wolicjonalne, dyscyplinę i obowiązkowość. Zasługuje na wsparcie poprzez kształtowanie niezbędnych cech w dorosłym życiu każdego człowie

  •     Nasze zajęcia to antidotum na różnego rodzaju patologie społeczne tj. narkomania, alkoholizm i przestępczość wśród dzieci i młodzieży
  •   Nasze zajęcia kształtują charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka,

Nasze zajęcia prowadzą do zapobiegania wad postawy i poprawiają sprawność fizyczną dzieci, są szansą rozwoju dla waszego syna / córki  oraz tworzą metodę na zdrowy, sportowy tryb życia.   

 ZAPEWNIAMY:

  • prowadzenie zajęć przez kwalifikowanych trenerów gimnastyki,
  • zajęcia prowadzone na specjalistycznej sali do uprawiania gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn,
  • naukę podstawowych elementów gimnastyki,
  • dzieciom z uzdolnieniami sportowymi dajemy możliwość rozszerzenia oferty szkoleniowej poprzez udział w zajęciach klubowych.

 

Adres siedziby Klubu:

Szkoła Podstawowa nr 7 

im. Orląt Lwowskich

95-535 Łódź

ul. Wiosenna 1

tel.   042-684-19-76

 

www.ukssp7lodz.pl

sp7@vp.pl

 

 


Nasza Szkoła... 
Kalendarium...
Nasi Sponsorzy...mini galeria


 
Copyright (c)2012 Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź
Niedziela, 23 Luty 2020r.        Użytkownicy Online: 1