Archiwum 2012r.


  22-12-2012
 
   
 

Wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013 !!!

Życzy Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7” w Łodzi.

 „MIKOŁAJKI 2012”
  06-12-2012
  XXIV ZAWODY W GIMNASTYCE SPORTOWEJ
   
  XXIV ZAWODY W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

„MIKOŁAJKI 2012”

Łódź, dn. 1.12.2012 r.

1 grudnia 2012 roku w hali MOSiR przy ul. Karpackiej 61 odbyły się zawody gimnastyczne dziewcząt i chłopców zorganizowane z okazji Mikołajek. Zawody rozpoczęły się od pięknego zaśpiewania przez dzieci hymnu państwowego i szkolnego. Po hymnie Zofia Jóźwiak z klasy V b oraz Michał Sidwa z kl. VI b odczytali słowa ślubowania dla klasy I.  Jak co roku uczestnikam imprezy sportowej były wszystkie dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr.7 im.Orląt Lwowskich oraz trenujące gimnastyke sportową w Uczniowskim Klubie Sportowym SP7 w Łodzi. Impreza objęta została patronatem Prezydent Miasta Łodzi pani Hanny Zdanowskiej oraz patronatem łodzkich mediów min.TVP ŁÓDŹ. Organizacja tak atrakcyjnej imprezy o ogólnopolskim znaczeniu daje możliwośc szerzenia idei sportu wśród dzieci i młodzieży, promowaniu gimnastyki sportowej w środowisku lokalnym oraz zdrowego stylu życia. Wszystkie te działania były mozliwe dzięki ścisłej wspólpracy pomiędzy klubem a szkołą oraz przy udziale naszych przyjaciół-sympatyków gimnastyki sportowej, którzy zaszczycili nas swoja obecnością na zawodach.

 Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała Pani Agnieszka Rembowska Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7”, która uroczyście przywitała zaproszonych gości: Dyrektor Wydzialu Sportu Urzędu Miasta Łodzi pani Longina Lefik, Przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty starszy wizytator pani Małgorzata Kopka, Przedstawiciel Władz Samorządowych z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi pani Joanna Pernak-inspektor Oddziału Szkół Podstawowych i Gimnazjach, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 pan Jarosław Krajewski, wychowawców klas, jak również wszystkich rodziców zebranych na widowni a szczególnie miło i serdecznie przywitała zawodniczki i zawodników imprezy. 

Całość imprezy rozpoczęła się występem najmłodszych uczestników zawodów. W tym roku klasa I dziewcząt i chłopców pokazała swoje umiejętności gimnastyczne na ćwiczeniach wolnych. Dzieci wykonały mini-układ składający się z podstawowych elementów akrobatyczno – zwinnościowych, których nauczyli się przez kilka miesięcy szkolenia. Pokaz został przygotowany przez trenerów prowadzących Tomasza Rembowskiego i Andrzeja Gawryluka.

 Po występie pierwszaczków przyszła kolei na pokaz dzieci z klasy II i III c, które pięknie wykonały dwa tańce przygotowane przez p. Michała Lotkę. Następnie najstarsze zawodniczki Klubu wraz z trenerką A. Rembowska przygotowały dla wszystkich taneczną niespodziankę. Występ uświetnił pierwszą cześć imprezy.

Po pokazie i wręczeniu dyplomów i paczek świątecznych najmłodszym rozpoczęły się zawody I rzutu. Dziewczęta i chłopcy z klas II i III współzawodniczyli w trójboju na poziomie klas szkolnych. W II rzucie o najwyższe miejsca na podium walczyli z zawodnicy i zawodniczki z klasy młodzieżowej z BKSG „Zawisza” Bydgoszcz, MKS Gdańsk, UKS „Orzeł Biały” Piekary Śląskie, Korona Kraków, UKS „SP7” Łódź. Dla nich, zawody były sprawdzianem nabytych umiejętności gimnastycznych na poszczególnych przyrządach. W II rzucie brali również udział chłopcy z klasy III sportowej.

W poszczególnych kategoriach wiekowych wśród dziewcząt zwyciężyły:

I RZUT

Klasa II szkolna - trójbój

I m. Zuzanna Zielonka,

II m. zajęła Martyna Kopczyńska,

III m. zdobyła Julia PoseltKlasa III sportowa – trójbój

I m. zdobyła Karolina Kija,

II m. Angelika Przybysz,

III m. Zuzanna Zbiorczyk


II RZUT

Klasie młodzieżowej dziewcząt:

I m. Malwina Plak – UKS „SP7” Łódź

II m. Wachowiak Wiktoria – „Zawisza” Bydgoszcz

III m. Orłowska Dominka – MKS Gdańsk


W poszczególnych kategoriach wiekowych wśród chłopców zwyciężyli: 

I RZUT

Klasa II szkolna- trójbój

I m. Filip Jakubczyk,

II m. Adam Funt,

III m. Sergiusz Sienkiewicz

Klasa III szkolna- trójbój

I m. Fabian Terczak

II m. Dziedziczak Szymon,

III m. Marcel Ścisłowski


II RZUT

Klasie młodzieżowej

I m. Oskar janowski – „Zawisza” Bydgoszcz

II m. Bartosz Przetakiewicz – Zawisza” Bydgoszcz

III m. Rój Maksymilian – Korona KrakówKlasa III sportowa 

I m. Michał Sidwa,

II m. Eryk Wyrostek,

III m. Marek Bederski

DZIĘKUJEMY BARDZO SPONSOROM: ŁÓDZKIEJ FEDERACJI SPORTU, WYDZIAŁOWI SPORTU URZĘDU MIASTA ŁODZI, FIRMIE „MIRAFO”, FIRMIE PTHU „PROFIT” oraz sponsorom indywidualnym.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM

WESOŁYCH I SPOKOJNYCH

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA !!!

pełne wyniki.....doc

 
 
 „MIKOŁAJKI 2012”
  26-11-2012
  XXIV ZAWODY W GIMNASTYCE SPORTOWEJ
   
 

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY

 

JUŻ W SOBOTE    01-12-2012

GODZ. 9.00Drużynowy Puchar Polski
  26-11-2012
  Drużynowy Puchar Polski w klasie młodzieżowej
   
 

W dniach 23 - 24.11. 2012 roku w Nysie odbył się Drużynowy Puchar Polski w klasie młodzieżowej. O najwyższe miejsce na podium konkurowało aż 19 drużyn z 10 Klubuów z całej Polski. Nasz Klub wystawił dwie druzyny w składzie:

Łódź I :

Malwina Plak
Wiktoria Fałek
Oliwia Markiewicz
Maja Śmiałkowska
Kalina Kaczmarek

Łódź II:

Kornelia Różycka
Zuzia Zwolińska
Wiktoria Tomaszewska
Basia Kubińska
Oliwia Malinowska

Pomimo dużej rywalizacji pomiędzy drużynami dziewczęta wystartowały bardzo dobrze zajmując VI miejsce- Łódź I oraz 15 miejsce- Łódź II.

Nasza najlepsza zawodniczka w klasie młodzieżowej Malwina Plak na 101 zawodniczek uplasowała się na 12 miejscu.

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH DZIEWCZYNEK.!!!

 „MIKOŁAJKI 2012”
  22-11-2012
  XXIV Zawody w Gimnastyce Sportowej dziewcząt i chłopców „MIKOŁAJKI 2012”
   
 

   Tradycja naszej Szkołu i Klubu jest organizacja imprezy XXIV Zawodów w Gimnastyce Sportowej dziewcząt i chłopców „MIKOŁAJKI 2012”. Uczestnikami zawodów są wszystkie dzieci uprawiające gimnastykę sportową w naszej Szkole oraz zaproszeni czołowi zawodnicy z innych Klubów z całej Polski w danym roczniku. Organizacja tak atrakcyjnej imprezy o ogólnopolskim znaczeniu daje możliwość szerzenie idei sportu wśród dzieci i młodzieży, promowania gimnastyki sportowej w środowisku lokalnym oraz zdrowego stylu życia.

   Obserwując, co roku zmagania zawodniczek i zawodników można dostrzec zdrową rywalizację sportową oraz rozwiniętą umiejętność współdziałania w grupie. Zawodnicy nie szukają we współzawodnictwie potwierdzenia swoich wartości ale postrzegają zawody jako okazję do uczenia się i poprawienia swoich umiejętności. Impreza rozgrywać się będzie pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi pania Hanny Zdanowskiej oraz łódzkich mediów TVP ŁÓDŹ. Zmagania sportowe odbędą się 1 grudnia 2012 r. w hali MOSiR przy ul. Karpackiej 61 w Łodzi.

ZAPRASZAMY !!!

 DMP dziewcząt
  19-11-2012
  DMP dziewcząt
   
 

W dniach 16-18.11.2012 w Olsztynie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w kl.II.Nasze zawodniczki w składzie:Iza Malczewska,Nikola Pisarek,Ada Sypka,Natalia Jóźwiak oraz Ania Iwanow zajeły VIII miejsce.GRATULACJE!!!

 DMP chłopców i Finał MMM
  19-11-2012
  DMP chłopców i Finał MMM
   
 

W dniach 16-18.11.2012 w Bydgoszczy odbyły się Druzynowe Mistrzostwa Polski oraz Finał Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Nasz klub reprezentowało dwóch zawodników: w kl.I-  5 m-ce w klasyfikacji druzynowej zajął Maciej Jakubowski, a w kl.MŁ- Michał Bober, który zajął 14 m-ce wśród zawodników z całej Polski .Gratulacje!

WYNIKI...

DMP kl III

DMP kl II

DMP kl I

DMP kl M

Finał MMMNadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu
  07-11-2012
  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu - 22 listopada 2012 r. o godzinie 16.30 
   
  Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7” Łódź zgodnie z uchwałą z dn. 30.09.2012 roku w oparciu o paragraf 18 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, na dzień 22 listopada 2012 r. w siedzibie Klubu tj. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orlą Lwowskich. Zebranie odbędzie się w o godzinie 16.30 (przed zebraniami z rodzicami).

Przedmiotem obrad będzie:

- Zmiany statutu Klubu, które sa niezbędne w związku z aktualnie obowiązująca Ustawą o Sporcie.

Sprawę prosimy potraktować poważnie i odpowiedzialnie, gdyż wymóg zmian jest konieczny aby Klub mógł otrzymywać dotację na szkolenie sportowe.

PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA 
CZŁONKÓW UKS „SP7” ŁÓDŹ
Łódź, 22.11.2012 r.

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
3. Wybór protokolanta zebrania – protokolant na podstawie listy obecności   sprawdza prawomocność   zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad:
5. Wybór i zatwierdzenie składu Komisji:
a) skrutacyjno – wyborcza,
b) uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie powodów wprowadzenia zmian, odczytanie statutu i wolne   wnioski 
7. Odwołanie starego statutu (uchwała) oraz przyjęcie nowego statutu  Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7” (uchwała).
8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej 
9. Zakończenie Zjazdu

Projekt nowego statutu....KURS NA INSTRUKTORA GIMNASTYKI SPORTOWEJ
  25-10-2012
  Pod koniec roku rozpocznie się w Gdańsku kurs na stopień instruktora gimnastyki sportowej.
   
  Pod koniec roku rozpocznie się w Gdańsku kurs na stopień instruktora gimnastyki sportowej. Zajęcia specjalistyczne odbędą się w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Subisława 22 w Gdańsku Oliwie, przy której działa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce sportowej mężczyzn. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada. 

Wszystkich chętnych zapraszamy!!!


Termin i miejsce:

Część ogólna (100 godz.):
Miejsce: Gdańsk Szkoła Podstawowa nr 69
ul. Zielony Trójkąt 1, Gdańsk

terminy sesji:
I sesja: 21-22.12.2012
II sesja: 4-6.01.2013
III sesja: 18-20.01.2013
IV sesja: 25-27.01.2013


Cześć specjalistyczna (150 godz.):
Miejsce: Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
ul. Subisława 22, Gdańsk

I sesja: 27-31.12.2012
II sesja: 11- 13.01.2013
III sesja: 9- 13.02.2013

Koszty:
800 zł- przedmioty ogólne
1000 zł- zajęcia specjalistyczne
100 zł- egzamin

Zniżka dla studentów studiów dziennych- 200 zł w opłacie za część specjalistyczną.

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (organizator może pomóc w rezerwacji)


Wymagania dotyczące uczestników:
a) wykształcenie min. średnie
b) umiejętności techniczne na poziomie zaawansowanym


Termin zgłoszeń:
30.11.2012- dla uczestników części ogólnej i specjalistycznej
22.12.2012- dla uczestników części specjalistycznej


Zgłoszenia:
z podaniem daty i miejsca urodzenia, adresu, poziomu wykształcenia, proszę przesłać na adres e mail: biuro@sportinstruktor.pl wraz z opłatą wpisowego w wysokości 100 zł na nr konta: 86 1020 1811 0000 0602 0016 6249.
Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za kurs i nie podlega zwrotowi.
Dla uczestników tylko części specjalistycznej termin zgłoszeń do 22.12.2012.
Termin opłaty całkowitej do dnia rozpoczęcia kursu. Za opłatę wystawiona będzie faktura Vat.

Kadra szkoleniowa zajęć specjalistycznych:
dr Tomasz Dancewicz (trener kl. I)
mgr Zbigniew Pelc (trener kl. I)
mgr Maria Skwarczyńska (trener kl. I)
mgr Adam Koperski (trener kl. I)

Przedmioty ogólne: pracownicy dydaktyczno- naukowi AWFiS Gdańsk i Uniwersytetu Gdańsk

Organizator:
Biuro Usług Sportowo- Handlowych BUSH
Krzysztof Englander
ul. Pólnicy 31/10
80- 177 Gdańsk
licencja Ministerstwa Sportu i Turystyki

Kontakt telefoniczny: 503 333 195
lub na stronie www.sportinstruktor.pl

UWAGA: część wykładów z części ogólnej jest możliwa do zaliczenia w systemie e-learningu


X Turniej Międzynarodowy w Piekarach Ślaskich
  25-10-2012
  Sezon startowy u chłopców rozpoczął się bardzo udanym startem 
   
  Sezon startowy u chłopców rozpoczął się bardzo udanym startem naszych zawodników podczas X Turnieju Międzynarodowego w Piekarach Ślaskich. W zawodach brało udział 26 zawodników z dwóch państwa Polski i Czech. Czechy reprezentowały dwa kluby z Żlina i Szumperka. Polskę reprezentowały kluby: Korona Kraków, KG Radlin, UKS "SP7" Łódź, UKS "Orzeł Biały" Piekary Śląskie, Cukrownik Chybie.

Wyniki naszych zawodników: Eryk Wyrostek zajął I m w wieloboju oraz IV m. w finale na ćwiczeniach wolnych; Michał Bober zajął III m w wieloboju oraz V m. w finale na ćwiczeniach wolnych; Marek Bederski uplasował sie na X m w wieloboju.


GRATULUJEMY !!!


Sezon startowy otwarty
  24-10-2012
  W dniach 19-20.10.2012 r. w Zabrzu rozegrane zostały zawody dziewcząt
   
  W dniach 19-20.10.2012 r. w Zabrzu rozegrane zostały zawody Kontrolne Kadry juniorek w gimnastyce sportowej kobiet, będące jednocześnie III. Edycją Pucharu Wiceprezesa PZG.
Równolegle odbyła się kolejna edycja Turnieju Młodości, w którym rywalizowały juniorki młodsze w klasie II i III sportowej. Nasz Klub reprezentowały w kl. II – Natalia Jóźwiak, Nikola Pisarek, Iza Malczewski, Ada Sypka; w kl. III – Zosia Jóźwiak, Anna Iwanow, Oliwia Kamer. W piątek przeprowadzone zostały próby przyrządów natomiast wieloboje w poszczególnych kategoriach odbyły się w sobotę. 
Dla dziewcząt był to pierwszy start w tym sezonie. Na tych zawodach zawodniczki miały za zadanie wykonać nowe, trudne elementy wstawione w układy.

Wyniki:

kl. II
Adrianna Sypka VII m.
Izabela Malczewski VIII m.
Natalia Jóźwiak IX m.
Nikola Pisarek X m.

kl. III ( startujących 31 zawodniczek )
Zosia Jóźwiak 18 m.
Anna Iwanow 20 m.
Oliwia Kamer 21 m.                                                                                                 
 


Otwarte zajęcia z gimnastyki sportowej 
  15-10-2012
  Otwarte zajęcia z gimnastyki sportowej dla przedszkolaków
   
 

W dniu 10.10.2012 roku zostały przeprowadzone zajęcia otwarte z gimnastyki sportowej dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi. Podczas tych zajęć maluchy zobaczyły jak trenują zawodnicy i zawodniczki z klasy pierwszej oraz obejrzały pokaz na ćwiczeniach wolnych w wykonaniu starszych zawodniczek Zofii Jóźwiak i Oliwii Kamer. Maluszki miały mozliwość dotknięcia wszystkich przyrządów znajdujących się na sali. Uczestniczyły również w krótkich zajęciach przeprowadzonych przez trenerkę Agnieszkę Rembowską. Najwiekszą jednak atrakcją dla dzieci okazał się dół z gąbkami w, którym mogły sie pobawić. W podziekowaniu dzieci namalowały "jesienny rysunek"

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE PRZEDSZKOLA DO UCZESTNICZENIA W TAKICH ZAJĘCIACH.KOCHANY RODZICU

  30-09-2012
  Pomóż odnieść sukces swojemu dziecku !!!
   
 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi

wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „SP7”

 PROWADZI NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ 

O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 Zajęcia odbywają się na sali  MOSiR-u przy ul. Karpackiej 61

wtorek   i   czwartek  o   godzina    16.30

 ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZEŚCIOLATKI

 

 

Sport daje młodzieży możliwość fizycznego i psychicznego rozwoju, zagospodarowania czasu wolnego, wyrabia cechy wolicjonalne, dyscyplinę i obowiązkowość. Zasługuje na wsparcie poprzez kształtowanie niezbędnych cech w dorosłym życiu każdego człowieka.

 

 • Nasze zajęcia to antidotum na różnego rodzaju patologie społeczne tj. narkomania, alkoholizm i przestępczość wśród dzieci i młodzieży.
 •                 Nasze zajęcia kształtują charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka,
 •                Nasze zajęcia prowadzą do zapobiegania wad postawy i poprawiają sprawność fizyczną dzieci, są szansą rozwoju dla waszego syna / córki oraz tworzą metodę na zdrowy, sportowy tryb życia.

 ZAPEWNIAMY: 

 • prowadzenie zajęć przez kwalifikowanych trenerów gimnastyki,
 • zajęcia prowadzone na specjalistycznej sali do uprawiania gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn,
 • naukę podstawowych elementów gimnastyki,
 • dzieciom z uzdolnieniami sportowymi dajemy możliwość rozszerzenia oferty szkoleniowej poprzez udział w zajęciach klubowych.

 Adres siedziby Klubu:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich

95-535 Łódź ul. Wiosenna 1

tel.   042-684-19-76

www.ukssp7lodz.pl                                                            

sp7@vp.plBADANIA LEKARSKIE
  10-09-2012
  Rodzice zawodników/czek z klasy I b
   
 

Rodzice zawodników/czek z klasy I b zobowiazani są do dostarczenia trenerom prowadzącym badania lekarskie (lekarz sportrowy) o przeciwwskazaniach do uprawiania gimnastyki sportowej. Badania prosimy przynosić do końca wrzesnia 2012 roku.

 

Centralny Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centrum Medycyny Sportowej

90-647 Łódź, Plac Hallera 1

tel. 639-32-15

NZOZ "Darmed" sp. z o.o.

93-323 Łódź ul Skupiona 1

tel. 645-36-80

Medycyna Sportowa "Twoje Zdrowie"

92-116 Łódź, ul. Giewont 103

tel. 42 250-70-55

msportowa@gmail.comObóz letni we Władysławowie
  08-09-2012
  SPRAWOZDANIE Z OBOZU WE WŁADYSŁAWOWIE.
   
  Obóz letni to jeden z najważniejszych etapów przygotowań do sezonu jesiennego. W tym roku zawodnicy i zawodniczki w okresie 26.08 – 03.09 spędzili czas na obozie sportowym – ogólnorozwojowym w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo” we Władysławowie. Pogoda dopisywała, także wszystkie treningi odbyły się zgodnie z planem.

Zawodnicy i zawodniczki pod opieką trenerów Agnieszki i Tomasza Rembowskich, Jacka Włuki, Rafała Kaźmierczaka oraz Moniki Boruch (ratownik) uczestniczyli w dwóch treningach dziennie. Wytrzymałość ogólną oraz szybkość kształtowaliśmy poprzez codzienny rozruch poranny na plaży oraz treningi na bieżni. Drugi trening odbywał na siłowni gdzie zawodnicy wzmacniali siłę poszczególnych partii mięśniowych w obwodzie stacyjnym. Mieliśmy również trening na sali gimnastycznej gdzie kształtowaliśmy ogólną sprawność fizyczną i motoryczna oraz gibkość. Treningi były przeplatane zajęciami ruchowymi grając w siatkówkę plażową, piłkę nożną oraz jazdą na rolkach. Codziennie chodziliśmy na basen. Duża atrakcja okazał się Park Linowy, gdzie mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności w zakresie wspinaczki górskiej oraz przezwyciężać swoje słabości.

Celem obozu była również integracja i wspólna praca wszystkich jego członków jak również pokazanie dzieciom różnorodnej formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Zgrupowanie było doskonałą okazją do sprawdzenia bieżącej formy zawodników i zawodniczek oraz zaplanowania cyklu treningowego, który 
w perspektywie doprowadzić ma do jak najlepszych wyników sportowych. Obóz miał również, co warte podkreślenia charakter wychowawczy, kładąc nacisk na odpowiednie zachowanie, organizację pracy i zasady fair-play.
Trzeba pochwalić dzieci za wytrwałość i determinację, jaką włożyły w treningi, widać to po wynikach osiągniętych w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej oraz po zmęczeniu towarzyszącemu każdemu z uczestników po treningu.
Całościowo wyjazd ocenić można w sposób bardzo pozytywny. Zarówno od strony czysto metodycznej  jak i wychowawczej. Praca zawodników i ich zaangażowanie bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Obozy sportowe są integralną częścią cyklu treningowego każdego sportowca, dokładaliśmy, więc starań, aby nasz obóz był jak najbardziej pomocny i profesjonalnie poprowadzony. Jednak na bieżąco pragniemy korygować plan szkolenia, dyskutować o nowych rozwiązaniach tak, aby idąc z duchem czasu pomagać zawodnikom kreować silny i stabilny obraz UKS „SP7” Łódź.

 

Testy sprawnościowe dziewcząt z klasy II
  01-09-2012
  Testy sprawnościowe dziewcząt z klasy II
   
 

W czerwcu, pod koniec roku szkolnego dziewcząt z klasy I zostały objęte sprawdzianem, który miał na celu sprawdzić ogólną sprawność zawodniczek.W pierwszym semestrze klasy II zostanie przeprowadzony kolejny test, który pozwoli przeprowadzić selekcję i zakwalifikować dziewczęta do kolejnego etapu szkolenia.Pod uwagę będą brane wyniki obu testów, wyniki z zawodów Mikołajkowych oraz praca na treningach, systematyczość i zachowanie.

Wyniki.....plik doc

 Zakończono sportowe zmagania
  12-07-2012
  65. Indywidualne Mistrzostwa Polski 
   
  W dniach 4-6.07.2012 również w Krakowie odbyły się 65. Indywidualne Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych; senior i junior.
Najlepsi gimnastycy i gimnastyczki w kraju rywalizowały o 24 komplety medali Mistrzostw Polski w konkurencjach wieloboju oraz w finałach na poszczególnych przyrządach.

Udział w Mistrzostwach wzięli Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin) oraz Roman Kulesza (AZS AWF Biała Podlaska), którzy będą reprezentować nasz kraj na zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. W wieloboju w kategorii seniorów oboje zdobyli złote medale.

Reprezentantami UKS „SP7” Łódź była Klaudia Kołodziejska, która w wieloboju uplasowała się na 14 pozycji oraz Maciej Jakubowski, który w wieloboju zajął 20 miejsce natomiast w finale na koniu z łękami zdobył srebrny medal.

 
  12-07-2012
  XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
   
  Po zakończeniu roku szkolnego w dniach 1 – 4.07.2012 na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbył się Finał XVIII OOM w sportach letnich - MAŁOPOLSKA 2012 dla gimnastyki sportowej kobiet i mężczyzn. Największą liczbę punktów w klasyfikacji województw zdobyło śląskie natomiast w klasyfikacji klubowej pierwsze miejsce zajął klub MKS Gdańsk. UKS „SP7” Łódź w klasyfikacji województw uplasował się na VIII pozycji natomiast w klasyfikacji klubowej zajęliśmy szczęśliwe miejsce – 13, zdobywając 10 pkt.

Najlepszy nasz zawodnik Michał Sidwa w wieloboju zajął 15 miejsce, w finale na ćwiczeniach wolnych oraz koniu łezkami zajał V miejsce; Łukasz Wodziński w wieloboju zajął 30 miejsce, w finale na drążku uplasował się na miejscu IV; Eryk Wyrostek w wieloboju zajął 26 miejsce.


BEZPIECZNE WAKACJE !!!
  25-06-2012
  Wyjazd na wakacje to ekscytujące, radosne wydarzenie. Już za chwilę będzie można cieszyć się urokami wypoczynku i zapomnieć o szkole. Aby jednak wakacje były bezpieczne powinniśmy przestrzegać kilku zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód.
   
  - kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można wyłącznie w miejscach dozwolonych. Najlepiej pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody w pobliżu mostów, portów i przystani;

- na plażę zabieramy krem z filtrem UV, by uniknąć poparzenia słonecznego, nakrycie głowy chroniące przed udarem, zapas wody i napojów

- choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy dna. Złamany kręgosłup nie będzie raczej przyjemnym wspomnieniem z wakacji;

- na głęboką wodę wypływać wolno wyłącznie posiadaczom karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka.

- szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy do zimnej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą może spowodować szok termiczny;

- wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszycie w trasę przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wycieczki. Trzeba bowiem poznać przebieg wybranego szlaku, sieć schronisk turystycznych w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda się też informacja o lokalizacji szałasów, schronów, koleb i leśniczówek - stanowią schronienie w przypadku nagłej zmiany pogody;

- podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie.

- zanim jednak wyruszycie, czas na drugie przykazanie zdobywcy szczytów - na wędrówkę w góry wychodź wczesnym rankiem. Pogoda, jeśli ma się zepsuć, najpewniej zrobi to wczesnym popołudniem.

- wychodząc, nie zapomnij o nakryciu głowy. W górach łatwo o udar cieplny nawet w pochmurne dni. Kilka kanapek i cukierków oraz butelka z napojem w plecaku to doskonały pomysł!

- w każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi: 112 - centrum powiadamiania ratunkowego, 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe MIŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!


Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików
  12-06-2012
  Wyniki Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek i Młodzików
   
 

W dniach 9 - 10.06.2012 roku w Krakowie odbyły sie Międzywojewódzkie Mitsrzostwa Młodziczek gdzie nasza ekipa licząca 11 zawodniczek zdobyła złoto w klasyfikacji klubowej. W skład ekipy UKS "SP7" Łódź wchodziły dziewczynki z rocznika 2002: Maliwna Plak, Zuzia Zwolińska, Kalina Kaczmarek, Wiktoria Fałek, Oliwia Markiewicz, Maja Smiałkowska, Ola Kozłowska oraz z rocznika 2003 - Oliwia Malinowska, Basia Kubińska, Kornelia Róźycka, Wiktoria Tomaszewska.

Najlepszą zawodniczką na tych zawodach okazała się Maliwna Plak, która pokonała dziewczynki z KS Korony Kraków i TS Wisły Kraków zdobywając złoto w wieloboju, złoto w finale na skok, złoto w finale w ćwiczaniach wolnych. Druga zawodniczka naszego klubu, która nie dała się krakowiankom okazała się Oliwia Markiewicz zdobywając srebro w wieloboju, srebro w finale na poręczach oraz brąz w finale w ćwiczeniach wolnych. Kalina Kaczmarek była niepokonana w finale na poręczach zdobywając złoto, Zuzanna Zwolińska staneła obok Maliwnki w finale na skoku zdobywając srebro. Na pochwałę zasługuje także Wiktoria Fałek, która zdobyła punkty dla klubu zajmkując IV m. w finale na ćwiczeniach wolnych.

Gratulujem także młodszym zawodniczkom naszego klubu, które po raz pierwszy brały udział w zawodach ogólnopolskich a swój start mogą uważać za bardzo udany. Oby tak dalej !!!

W tym samym terminie w Szczecinie odbyły sie Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Nasz ekipa w składzie: Michał Bober, Bartłomiej Banasiak, Stas Rafalski, Michał Fotuna zdobyli brązowy medal w klasyfikacji klubowej oraz województw. Najlepszy zawodnikiem z druzyny okazał sie Michał Bober, który w wieloboju zajął IX miejsce oraz zdobył złoty medal w finale na drążku oraz V m. w finale na skoku. Bardzo ładnie wystartowali rówież młodsi koledzy Michała. Bartek Banasiak juz skrobie marchewki starszym kolegom z innych klubów - zajął V miejsce w finale na ćw wolnych i VI m. na skoku. Staś Rafalski w finale na drążku zajął VI m. Gratulujemy także startu Michałowi Fortunie.

 Kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
  04-06-2012
  Zakończyły sie zmagania dziewcząt i chłopców
o kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
   
 

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2012 dla gimnastyki sportowej kobiet odbyły się w Zabrzu. Z zawodach brało udział prawie 100 zawodniczek z całej Polski. Do Finału OOM, który odbędzie się na początku lipca w Krakowie zakwalifikowały się 56 zawodniczek (24 w klasie II oraz 32 w klasie III). Wysoki poziom i ostra rywalizacja przyczyniły sie, że nasze zawodniczki były o krok od zakwalifikowania sie do OOM. Na udział w Olimpiadzie maja jeszcze szanse Izabella Malczewska ( 1-wsza rezerwowa) i Nikola Pisarek (2-ga rezerwowa).

Skład ekipy:

klasa II

 • Izabela Malczewska
 • Nikola Pisarek
 • Adrianna Sypka
 • Natalia Jóźwiak

 klasa III

 • Zofia Jóźwiak
 • Anna Iwanow
 • Oliwia Kamer

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w gimnastyce sportowej mężczyzn odbyły się 2.06.2012 w Nysie. Zawody rozegrano na obiektach sportowych Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Bramy Grodkowskiej 4. Kwalifikację do OOM uzyskało 32  najlepszych zawodników w wieloboju kl. III oraz 24 w kl. II.

Michał Sidwa uzyskał najlepszy wynik z ekipy męskiej zajmując 11 miejsce, kwalifikacje do OOM uzyskali jeszcze Eryk Wyrostek, Łukasz Wodziński. Na wyjazd na Olimpiadę szanse ma jeszcze Patryk Olszak, który 2-gim rezerwowym. Gratulujemy chłopcom udanego startu.

Skład ekipy:

klasa III

 • Michał Sidwa
 • Łukasz Wodziński
 • Patryk Olszak
 • Eryk Wyrostek
 • Marek Bederski


Wyniki zawodów
  14-05-2012
  Mistrzostwa Klubu UKS SP7
   
 

W dniu 12 maja na hali MOSiR przy ulicy Karpackiej 61 odbyły sie Zawody w Gimnastyce Sportowej Dziewczat i Chłopców. O Mistrzostwo Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP7" walczyło 60 zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Pierwszy Krok Gimnastyczny

              I m. Zuzanna Zielonka    
               II m. Martyna Kopczyńska
  III m Martyna Szplit

        I m. Mateusz Kaleta
II m. Filip Zwierz
 III m. Oskar Misiak

  Klasa Młodzieżowa

        I m. Oliwia Markiewicz
II m. Malwina Plak
  III m. Wiktoria Fałek

I m. Michał Bober
        II m. Stanisłwa Rafalski
   III m. Damian Stencel

. Klasa III sportowa

  I m. Zofia Jóźwiak
  II m. Anna Iwanow
III m. Oliwia Kamer

     I m. Eryk Wyrostek
 II m. Michał Sidwa
        III m. Łukasz Wodziński
 

. Klasa II sportowa 

     I m. Iza Malczewska
 II m. Nikola Pisarek
   III m. Natalia Jóźwiak

 Klasa I sportowa

            I m. Klaudia Kołodziejska

Zawody były sprawdzianem przed Eliminacjami do Ogólnopolskiej Olipmiady Młodzieży (kl. III i II sportowa) oraz przed Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików i Młodziczek (kl. młodzieżowa).

Wszystkie wyniki...plik doc ZAPRASZAMY !!!
  07-05-2012
  ZAWODY W GIMNASTYCE SPORTOWEJ DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW
   
 

W dniu 12 maja (sobota) na sali MOSiR przy ul. Karpackiej 61 odbęda się "MISTRZOSTWA KLUBU" - zawody w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców. Od godziny 9.00 rozpoczną się zawody Pierwszego Kroku Gimnastycznego, klasy młodzieżowej chłopców oraz najstarszych zawodniczek z klasy III, II, I sportowej.
W II rzucie ok. 12.00 o najwyższe miejsce na podium będa walczyły zawodniczki z klasy młodziezowej oraz zawodnicy z klasy III sportowej. Koniec zawodów przewidywany jest na godzinę 15.00.
Udział w tych zawodach jest sprawdzianem przed Eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzikó/czek.

  SKRÓCONY PROGRAM ZAWODÓW

8.15 – 9.00 – rozgrzewka ogólna I rzutu
9.00 – 11.30 – wielobój I rzutu dziewcząt i chłopców ( po 5 min rozgrzewki na przyrządzie i start)
11.30 – 12.00 – rozgrzewka II rzutu
12.00 – 14.30 – ogłoszenie wyników I rzutu; wielobój II rzutu dziewcząt i chłopców (po 5 min rozgrzewki na przyrządzie i start)
ok. 15.00 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodówPrace naszych dzieci
  23-04-2012
  Zawodnicy naszego Klubu posiadają nie tylko zdoloności gimnastyczne
   
 

Zawodnicy naszego Klubu posiadają nie tylko zdoloności gimnastyczne ale jak się okazało są małymi artystami.

W podziekowniu dla firmy "Organika" z Cęstochowy za dostarczenie gąbek do dołu asekuracyjnego dzieci wykonały prace rysunkowe dotyczące zajęć na treningach. Patrząc na rysunki można zobaczyc prawie wszystkie przyrządy znajdujace sie na sali: skok, poręcze, równoważnia, ćwiczenia wolne, koń z lękami, kółka, drążek. Na szczególne wyróźnienie zasługuje rysunek wykonany przez Krystiana Symika z klasy IIIb oraz prace Angeliki Pielesiak z klasy V b.

 

 1% podatku
  20-04-2012
 
   
 

Szanowni państwo !!!

Zwracamy sie do Państwa z propozycją - prośbą o przekazanie za pośrednictwem Miejskiego Szkolnego Związku Sportwego w Łodzi  1 % należnego podatku za rok 2011 na nasze stowarzyszenie:

 nr KRS 0000401965

z dopiskiem na Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź

Z pozyskanych środków będziemy mogli zakupić drobny sprzęt sportowy dla dzieci oraz atrybuty niezbędne do uprawiania gimnastyki sportowej żeńskiej i męskiej.

1% podatku przekazać moga wszyscy podatnicy bez względu na sposób rozliczenia.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom !!!

Zarząd UKS"SP7" Łódźl Edycja Pucharu Polski
  15-04-2012
   I edycja Pucharu Polski
 
 

W tym roku I edycja Pucharu Polski seniorów i juniorów w gimnastyce sportowej mężczyzn odbyła się w Bydgoszczy w dniach 13 – 14.04. Organizatorem zawodów był Bydgoski Klub Sportów Gimnastycznych „Zawisza”. Reprezentantem UKS „SP7” Łódź był Maciej Jakubowski, który zajął VIII miejsce wśród juniorów i zdobył pierwsze punkty w PP. Zawody były jednocześnie kwalifikacją do zbliżających się Mistrzostw Europy w Montpellier (Francja).

 Uwaga !!!
  12-04-2012
  Zmiany w kalendarzu imprez 
   
  Z przyczyn organizacyjnych Mistrzostwa Klubu dla PKG i kl. mł. zostały przełożone i będą zorganizowane w jednym terminie tj. 12 maja (sobota) dla wszystkich klas sportowych tj.: Pierwszego Kroku Gimnastycznego, klasy młodzieżowej, III, II, I.
Zawodnicy będą startować zgodnie z przynależnością do klasy sportowej. Zawody odbędą się w dwóch rzutach. Wstępny program zawodów przedstawiamy poniżej:

8.15 – 9.00 rozgrzewka ogólna

9.00 – 11.30 – zawody I rzutu

 • kl. I chł.
 • kl.mł. chł.
 • kl. I dz.
 • kl. III, II, I dz.

11.30 – 12.00 rozgrzewka ogólna

12.00 – 14.30 zawody II rzutu

 • kl. III i I ch.
 • kl. mł. dz. zastęp I
 • kl. mł. dz. zastęp II

Zmiany w kalendarzu imprez dotyczą zarówno dziewcząt jak i chłopców.

Ulega zmianie termin Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzieczek na 8 - 10. 06.2012 r. Kraków

Zmiany dotyczą również organizacji obozu szkoleniowego dla zawodników/czek UKS "SP7" Łódź , który odbędzie sie w Centralnym Osrodku Sportu "Cetniewo" we Władysławowie w terminie 26.08 - 3.09.2012.

 

Turniej Młodości
  02-04-2012
  Turniej Młodości w Nysie 30.03-01.04-2012
   
  Sezon startowy nasze zawodniczki rozpoczęły od udziału w Turnieju Młodości w, którym klasyfikacja odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych. W wieloboju w kl. II nasze zawodniczki uplasowały się na miejscach: 14 m. Iza Malczewska, 17 m. Adrianna Sypka, 18 m. Nikola Pisarek, 19 m. zajęła Natalia Jóźwiak, która zdobyła VIII lokatę w finale na skoku. W młodszej kategorii, czyli w kl. III Anna Iwanow zajęła 24 m. , Zofia Jóźwiak 29 m.

Udział w tych zawodach był dla dziewczyn sprawdzaniem przed Eliminacjami do OOM.


Test Sprawności dla Juniorek
  28-03-2012
  Specjalistyczny Test Sprawnosci dla Kadr Wojewódzkich Juniorek i Szkół Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce sportowej kobiet
   
 

próby...............plik doc

wyniki...............plik docSprawozdanie z działalności klubu za rok 2011
  24-03-2012
  Sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7” Łódź za rok 2011 przedstawione na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
w dniu 21.03.2012 roku.
   
 

Głównym celem działalności UKS „SP7” Łódź jest upowszechnianie
 i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.

Klub swoje zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe – Klub wynajmuje specjalistyczną salą MOSiR-u, 
 2. Organizowanie szkoleniu z gimnastyki sportowej dziewcząt 
  i chłopców poprzez systematyczne prowadzenie treningów, w tym celu zatrudniona jest kadra trenerska,
 3. Organizowanie zawodów i imprez sportowych przy dofinansowaniu UMŁ WS, ŁFS oraz środków własnych:
       - Mistrzostwa Klubu (marzec), 
       - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek (kwiecień), 
       - Dzień Dziecka (maj), 
       - XXII zawody w gimnastyce sportowej „Mikołajki 2011” (grudzień) na, które pozyskano środki od sponsora (Firma „Obiadkowo), dzięki temu mogliśmy zakupić dla wszystkich uczestników imprezy drobne upominki; duża pomoc podczas organizacji imprezy otrzymaliśmy od Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich,
 4. Uczestnictwo w zawodach ogólnopolski tkj.: PP seniorów, EOOM, OOM, MMM chł., IMP, TM, oraz zawodach międzynarodowych Memoriał Kołakowskich, Turniej w Piekarach Ślaskich.
 5. Organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów: 
 6. Obóz szkoleniowy – ogólnorozwojowy w Białej Podlaskiej został zorganizowany celem przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego w nowym roku szkolnym (sierpień),
 7. Obóz zimowy (rekreacyjna jazda na nartach) w Murzasichle (grudzień),
 8. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej jak również organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

Dodatkowym aspektem funkcjonowania Klubu jest wychowanie dzieci przez sport, umacnianie charakteru, wdrażanie zdrowej rywalizacji i zasady „fair play”. Cele te zostały osiągnięte poprzez pełne i czynne zaangażowanie Zarządu Klubu, trenerów, nauczycieli, rodziców oraz samych zawodników.

W roku sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Uchwałą nr 47/15/022011 Zarząd przyjął rezygnację pana Jacka Włuki ze stanowiska wiceprezesa oraz członka Zarządu UKS „SP7”, jednocześnie wybierając ze swojego składu nowego wiceprezesa pana Andrzeja Gawryluka.

Klub pozyskuje środki finansowe na realizacje celów statutowych z dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe” ogłoszonego przez UMŁ Wydział Sportu.

Klub otrzymuje środki od Łódzkiej Federacji Sportu dla zawodników/czek w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzika i Juniora. Wysokość środków jest zależna od ilości punktów, jakie Klub wypracował w danym roku kalendarzowym. W roku 2012 po raz pierwszy przyznano miejsca dla dziewcząt w ramch KWJ (2), zwiększono o 2 miejsca w KWM dziewcząt.

Plan pracy i założenia programowe na rok 2013:

 1. Systematyczna organizacja szkolenia sportowego dziewcząt i chłopców w zakresie gimnastyki sportowej (udział w konkursach organizowanych przez UMŁ Wydział Sportu),
 2. Przygotowanie i udział dziewcząt i chłopców w zawodach według kalendarza klubowego i Polskiego Związku Gimnastycznego na rok 2013,
 3. Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików - Łódź,
 4. Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek - Łódź,
 5. Współpraca z ŁFS przy organizacji XIX OOM - województwo Łódzkie,
 6. Organizacja cyklicznych Zawodów Gimnastycznych „Mikołajki 2013” (grudzień 2013),
 7. Współpraca z ŁFS w ramach KWM i KWJ – utrzymanie ilości miejsc (co wiąże się z wysokimi miejscami na zawodach),
 8. Organizacja obozu ogólnorozwojowego w II połowie sierpnia 2013 r. ,
 9. Aktualizacja badań lekarskich, ubezpieczenie zawodników 
  i zawodniczki,
 10. Pozyskiwanie sponsorów na w/w cele.


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu
  07-03-2012
  Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP7” Łódź informuje, że w dniu 21 marca 2012 roku o godzinie 15.30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu.
   
 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi (sala nr 43)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Zarząd UKS "SP7", zawiadamia, że działając na podstawie § 18 Statutu Klubu zwołuje na dzień 21.03.2012 r. o godzinie 15.30 w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Orlą Lwowskich w Łodzi
WALNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Klubu,
 2. Wybór Komisji Mandatowej,
 3. Wybór Komisji Wyborczej,
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności Walnego Zebrania,
 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2011 r.,
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 r. (merytoryczne i sportowe)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za 2011 r., oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 9. Dyskusja,
 10. Wybór nowych władz Klubu - Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. Podjęcie uchwał,
 12. Zamknięcie obrad. Pierwszy termin wyznaczony jest na godz. 15.30, drugi na godz. 16.00.


Zarząd UKS „SP7” ŁódźTest Sprawności dla Młodziczek
  24-02-2012
  Specjalistyczny Test Sprawności dla Kadr Wojewódzkich Młodziczek w gimnastyce sportowej kobiet – luty 2012
   
 

Na etapie podstawowym szkolenia gimnastycznego zwanym inaczej etapem przygotowania wszechstronnego trenerzy prowadzą selekcje właściwą, która poienie najsprawniejszych dziewczynek kwalifikujacych sie do szkolenia w ramach Kadr Wojewódzkich Młodziczek. Poza uczestnictwem w zajeciach treningowych ( w formie zabawowej oraz właściwej ), w sprawdzianach oraz w zawodach: okregowych, miedzywojewódzkich i ogólnopolskich, jednym z kryteriów selekcji jest przygotowanie siłowo-sprawnościowe. Kryterium sprownościowe sprawdza sie poprzez przeprowadzenie Testu Ogólnorozwojowego dla młodziczek oraz Miedzynarodowego Testu Spawnosci Fizycznej (MTSF). Ważna jest również kontrola stanu zdrowia zawodniczek (2 x do roku) oraz właściowosci psychicznych.

Wyniki Specjalistycznego Testu SprawnościWyniki grupy naborowej
  30-01-2012
  W styczniu trenerzy przeprowadzili testy kwalifikacyjne dzieci z grupy naborowej do klasy I sportowej
   
 

Wyniki testów

W przypadku rezygnacji dziecka zakwalifikowanego do klasy I sportowej miejsce zajmuje osoba z rezerwy z najwyższą ilością punktów.


Sprawozdanie z obozu w Murzasichle
  03-01-2012
  W dniach 26.12.2011 – 02.01.2012 roku odbył się obóz sportowy organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „SP7”
   
 

W dniach 26.12.2011 – 02.01.2012 roku odbył się obóz sportowy organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „SP7” na, którym zawodnicy naszego Klubu mogli wykorzystać swojae umiejętności gimnastyczne w rekreacyjnej jeździe na nartach po stokach w Murzasichle oraz w Małym Cichym. Uczestnikami zgrupowania było 16 zawodników - członków naszej sekcji gimnastycznej żeńskiej męskiej. Głównym celem obozu było zapewnienie przyjemnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Codzienne zajęcia dydaktyczne pozwoliły dzieciom poznać i doskonalić umiejętności jazdy na nartach. Zajęcia z narciarstwa odbywały się na stokach: w Murzasichle oraz dla bardziej zaawansowanych w Małym Cichym. Oprócz zajęć narciarskich dzieci mogły kształtować swoja wytrzymałość ogólna poprzez spacery do Małego Cichego, Gliczarowa Górnego, do Sanktuarium Maryjnego na Wiktorówkach oraz na polane Rusinową skąd rozciąga się jedna z najwspanialszych panoram tatrzańskich. Jest to polana o całkowitej powierzchni 100 ha w partii reglowej Tatr Wysokich. Rozciąga się na wysokości od około 1170 m n.p.m. do 1300 m n.p.m. Dla uczestników obozu zorganizowano także ognisko z pieczeniem kiełbasek. Każdy najadł się do syta. W ostatni dzień roku 2011 wybraliśmy się do Bukowiny Tatrzańskiej gdzie skorzystaliśmy z basenów termalnych. Było fantastycznie!!! Po basenie i nartach przyszedł czas na Sylwestra. Zabawa była przednia. O północy wszyscy poszli na stok podziwiać fajerwerki. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Z obozu wróciliśmy cali i zdrowi gotowi do pracy w Nowym Roku 2012 !!!

 
 

Nasza Szkoła... 
Kalendarium...
Nasi Sponsorzy...mini galeria


 
Copyright (c)2012 Uczniowski Klub Sportowy "SP7" Łódź
Sobota, 23 Wrzesień 2023r.        Użytkownicy Online: 1